Ziso Nasho

KRYETARI I KESHILLIT

Valendina Çakuli

Zv/Kryetari këshillit

Gligor Zafiri

Sekretar i Këshillit Bashkiak

Mondi Loli

Anëtar këshillit Bashkiak

Areti Nasho

Anëtar Këshill Bashkiak

Klodjan Mica

Anëtar Këshill Bashkiak

Aleks Pando

Anëtar Këshill Bashkiak

Harrallamb Pandehi

Anëtar Këshill Bashkiak

Valendina Milori

Anëtar Këshill Bashkiak

Perikli Naçi

Anëtar Këshill Bashkiak

Kristo Jiorgaqi

Anëtar Këshill Bashkiak

Theofan Kalivjoti

Anëtar Këshill Bashkiak

Marina Kaishi

Anëtar Këshill Bashkiak

Lefter Kaishi

Anëtar Këshill Bashkiak

Adelina Harizi

Anëtar Këshill Bashkiak

Stavro Çeko

Anëtar Këshill Bashkiak

Maria pappa

Anëtar Këshill Bashkiak

Eli Çavo

Anëtar Këshill Bashkiak

Evelina Nano

Anëtar Këshill Bashkiak

Enea Shena

Anëtar Këshill Bashkiak

Petro Bozhori

Anëtar Këshill Bashkiak

Kristo Nasho

Anëtar Këshill Bashkiak