Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι  πριν λίγες μέρες στο χωριό Δίβρη το συνεργείο υποδομής με όλο το επιτελείο του, ολοκλήρωσε την κάλυψη ενός ακόμα  δύσβατου μέρους. Συγκεκριμένα, αυτή τη φορά στη συνοικία(μαχαλά) Μακρυκώστα (Kenudi) όπου επενδύθηκαν 18 μ3 μπετό.  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κάτοικοί του πριν από περίπου δύο μήνες με αποκλειστικά δική τους συμμετοχή, για την αγορά των υλικών, περίπου 15 μ3 μπετό, βρίσκοντας ανταπόκριση στο τμήμα υποδομής του δήμου….

Κατεβάστε το άρθρο

Συνοικία(μαχαλά) Μακρυκώστα

Συνολικά 22 κυβικά μέτρα μπετό

Συνοικία  13ης

Συνολικά 60 κυβικά μέτρα μπετό

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).