Πριν λίγες μέρες το συνεργείο υποδομής με όλο το επιτελείο του, ολοκλήρωσε την κάλυψη τριών δύσβατων οδικών τμημάτων στο χωριό Χάλιου. Συγκεκριμένα, στα δύο οδικά τμήματα επενδύθηκαν 38 μ3 μπετό χρηματοδοτούμενα από το δήμο (102 μέτρα μήκους). Αξίζει να σημειωθεί ότι για το τρίτο οδικό τμήμα οι κάτοικοι του χωριού συγκεντρώνοντας κάποιο ποσό προέβησαν οι ίδιοι στην αγορά των υλικών όπου αντιστοιχούσαν σε περίπου 22 μ3 μπετό (60 μέτρα μήκους). Και σε αυτή την περίπτωση η υποστήριξη του δήμου ήταν εμφανής, καθότι τα μηχανήματα και οι εργάτες ήταν στην διάθεση των κατοίκων.

Αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος πως ήταν μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δημοτών και της υπηρεσίας. Σε αυτό το σημείο θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους κατοίκους για το εγχείρημα τους. Οι ίδιοι ενεργά συμβάλλουν για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της δικής τους συνοικίας συγκεκριμένα αλλά και τόπου μας ευρύτερα.

Τονίζουμε πως θα είμαστε στο πλευρό και σε οποιοδήποτε άλλο χωριό, συνοικία ή σύλλογο του εκάστοτε χωριού θα λάβει στο μέλλον μια τέτοια πρωτοβουλία και σας προτρέπουμε να το κάνετε, έχοντας έμπρακτα την υποστήριξή μας. Το συνεργείο του δήμου για έργα οδοποιίας είναι και θα είναι στη διάθεση όλων των δημοτών για οποιαδήποτε βελτίωση επιθυμείτε.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).