Στη συνεχή ενημέρωση μας, σας γνωστοποιούμε ότι ο δήμος μας προέβη σε νέες λήψεις αποφάσεων, επενδυτικές προτάσεις τις οποίες κατέθεσε στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα Τίρανα.
Συγκεκριμένα υπέβαλε τις ακόλουθες ολοκληρωμένες προτάσεις οι οποίες αναμένονται να εγκριθούν.

1) Προς το Υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης.
Έργο Αποκατάστασης, Άξονας Πλάκα-Κουλουρίτσα. Ένας άξονας ο οποίος συνδέει δύο δημοτικές ενότητες Λιβαδειάς και Δίβρης με τον άξονα Πλάκα-Τσούκα-Άγιοι Σαράντα συντομεύοντας σημαντικά τις αποστάσεις. Επίσης θα συμβάλλει στη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής πρωτίστως των δύο χωριών Πλάκα και Κουλουρίτσα.
Η αξία αυτού του έργου ανέρχεται στο ποσό των 135.491.196 λεκ ≈ 980.000 €

2) Προς το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού.
Στο πρόγραμμα των κρατικών επιχορηγήσεων έχει συμπεριληφθεί η κατασκευή του καινούργιου σχολικού συγκροτήματος Φοινίκης, για το οποίο ο Δήμος έχει καταρτίσει σύγχρονο σχέδιο και έχει καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης.
Η αξία του ανέρχεται στο ποσό των 81.910.286 λεκ ≈ 610.000 €

3) Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Δάσωση/Αναδάσωση. Στα δασικά εδάφη του χωριού Μάλτσανη τα οποία έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπινη παρέμβαση φυτεύοντας κυρίως άγρια πεύκα τη τελευταία δεκαετία 1980-1990 σε μια έκταση εγγεγραμμένη στο κτηματολόγιο του κράτους η οποία καλύπτει 105,7 ha(εκτάρια). H εντελώς καμένη επιφάνεια η οποία θα αναδασωθεί είναι 10.0 ha (εκτάρια). Οι αναδασώσεις προστατεύουν το έδαφος και το περιβάλλον από τις δυσμενείς επιδράσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και βελτιώνουν αισθητά το τοπίο. Η αξία αυτού του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.178.006 λεκ ≈ 61.000 €

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).