Σας γνωστοποιούμε ότι στις 20.02.2017 ο δήμος απέκτησε και ένα ακόμη σημαντικό μηχάνημα, συγκεκριμένα ένα εκσκαπτικό το οποίο κινείται με αλυσίδες. Θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εκκαθάριση, εκβάθυνση, διαπλάτυνση και διάνοιξη στραγγιστικών και ποτιστικών καναλιών. Τονίζουμε ότι το μηχάνημα είναι καινούργιο και μας παραχωρήθηκε από το κράτος.

Η απόκτηση αυτού του μηχανήματος θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση όλων των καναλιών του κάμπου του δήμου και θα δώσει μια ανάσα στους αγρότες για την αύξηση της παραγωγής.

Το φωτογραφικό υλικό  που σας προβάλλουμε , θα σας  δώσει μια πλήρη εικόνα.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).