Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από την «Επιτροπή για την Ανάπτυξη των Περιοχών» η κατανομή χρηματοδότησης κονδυλίου για την εκπόνηση σχεδίου μελέτης του οδικού άξονα Αγ. Ιωάννης (Blerimas) – Φοινίκη, το οποίο θα περιλαμβάνει και τον άξονα Φοινίκη-Καραχάτζι, στα πλαίσια του προγράμματος χορήγησης “ Τοπικές και Περιφερειακές Υποδομές “.
Το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στο ύψος των 5.000.000 λεκ.
Σε ένδειξη ειλικρίνειας και διαφάνειας, σας επισυνάπτουμε την εν λόγω απόφαση: Απόφαση

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).