Σας ενημερώνουμε ότι κηρύττεται η τρίτη πρόσκληση του Εθνικού Προγράμματος Πρακτικής στη δημόσια διοίκηση και άλλους δημόσιους οργανισμούς.
Σε αυτό το πρόγραμμα καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή νέοι επαγγελματίες μεταξύ των ηλικιών 21 έως 26 ετών από την Αλβανία και Διασπορά, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών (bachelor). Ο σκοπός του Εθνικού Προγράμματος Πρακτικής εργασίας είναι η απόκτηση εμπειρίας που οδηγεί στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, ακαδημαϊκών, προσωπικών και την γνωριμία με την δημόσια διοίκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες στο link: http://praktika.sociale.gov.al/

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).