ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωστοποιούμαι πως με βάση το νόμο 44/2016 κάθε οικογένεια του Δήμου Φοινικαίων έχει το δικαίωμα αίτησης για οικονομική βοήθεια.

Για την υποβολή της αίτησης και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία  μπορείτε να απευθυνθείτε: Στον αρμόδιο υπάλληλο της εκάστοτε διαχειριστικής μονάδος του Δήμου στην οποία ανήκετε.

Κατεβάστε τον νόμο

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).