Programi Kombetar te Praktikave te punes ne Administraten Shteterore dhe Institucionet e tjera Publike

Ju informojmë se, shpallet thirrja e tretë e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike.
Në këtë program ftohen të aplikojnë të të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor. Qëllimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është përfitimi i një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive profesionale, akademike, personale dhe njohja me administratën publike.

Per me shume informacion tek linku http://praktika.sociale.gov.al/

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΔΙΒΡΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι  πριν λίγες μέρες στο χωριό Δίβρη το συνεργείο υποδομής με όλο το επιτελείο του, ολοκλήρωσε την κάλυψη ενός ακόμα  δύσβατου μέρους. Συγκεκριμένα, αυτή τη φορά στη συνοικία(μαχαλά) Μακρυκώστα (Kenudi) όπου επενδύθηκαν 18 μ3 μπετό.  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κάτοικοί του πριν από περίπου δύο μήνες με αποκλειστικά δική τους συμμετοχή, για την αγορά των υλικών, περίπου 15 μ3 μπετό, βρίσκοντας ανταπόκριση στο τμήμα υποδομής του δήμου….

Κατεβάστε το άρθρο

Συνοικία(μαχαλά) Μακρυκώστα

Συνολικά 22 κυβικά μέτρα μπετό

Συνοικία  13ης

Συνολικά 60 κυβικά μέτρα μπετό

 

Investimet dhe projektet e infrastrukturës të bashkisë

Πριν ακόμη την αυγή του 2017 ο Δήμος Φοινικαίων προχωράει σε μία σειρά δράσεων-αποφάσεων-πρωτοβουλιών που αφορούν τη βελτίωση των υποδομών του Δήμου, τη διαφάνεια και την ενημέρωση των πολιτών, και την προετοιμασία για τη νέα τουριστική σεζόν….

Κατεβάστε όλο το άρθρο