Ανακοίνωση δικαιώματος αίτησης για οικονομική βοήθεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωστοποιούμαι πως με βάση το νόμο 44/2016 κάθε οικογένεια του Δήμου Φοινικαίων έχει το δικαίωμα αίτησης για οικονομική βοήθεια.

Για την υποβολή της αίτησης και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία  μπορείτε να απευθυνθείτε: Στον αρμόδιο υπάλληλο της εκάστοτε διαχειριστικής μονάδος του Δήμου στην οποία ανήκετε.

Κατεβάστε τον νόμο