ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι κηρύττεται η τρίτη πρόσκληση του Εθνικού Προγράμματος Πρακτικής στη δημόσια διοίκηση και άλλους δημόσιους οργανισμούς.
Σε αυτό το πρόγραμμα καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή νέοι επαγγελματίες μεταξύ των ηλικιών 21 έως 26 ετών από την Αλβανία και Διασπορά, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών (bachelor). Ο σκοπός του Εθνικού Προγράμματος Πρακτικής εργασίας είναι η απόκτηση εμπειρίας που οδηγεί στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, ακαδημαϊκών, προσωπικών και την γνωριμία με την δημόσια διοίκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες στο link: http://praktika.sociale.gov.al/

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΔΙΒΡΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι  πριν λίγες μέρες στο χωριό Δίβρη το συνεργείο υποδομής με όλο το επιτελείο του, ολοκλήρωσε την κάλυψη ενός ακόμα  δύσβατου μέρους. Συγκεκριμένα, αυτή τη φορά στη συνοικία(μαχαλά) Μακρυκώστα (Kenudi) όπου επενδύθηκαν 18 μ3 μπετό.  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κάτοικοί του πριν από περίπου δύο μήνες με αποκλειστικά δική τους συμμετοχή, για την αγορά των υλικών, περίπου 15 μ3 μπετό, βρίσκοντας ανταπόκριση στο τμήμα υποδομής του δήμου….

Κατεβάστε το άρθρο

Συνοικία(μαχαλά) Μακρυκώστα

Συνολικά 22 κυβικά μέτρα μπετό

Συνοικία  13ης

Συνολικά 60 κυβικά μέτρα μπετό

 

Επενδύσεις και έργα υποδομών του Δήμου

Πριν ακόμη την αυγή του 2017 ο Δήμος Φοινικαίων προχωράει σε μία σειρά δράσεων-αποφάσεων-πρωτοβουλιών που αφορούν τη βελτίωση των υποδομών του Δήμου, τη διαφάνεια και την ενημέρωση των πολιτών, και την προετοιμασία για τη νέα τουριστική σεζόν….

Κατεβάστε όλο το άρθρο