ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Φοινικαίων ενεργοποίησε και φέτος τα δικά του μηχανήματα και ανθρώπινο δυναμικό για τον καθαρισμό του ποτιστικού αποστραγγιστικού συστήματος σε όλη την έκταση του κάμπου του Βούρκου, αλλά και των άλλων περιοχών του Δήμου, δίνοντας τέλος στην αδιαφορία και την αδράνεια ετών. Με την παρέμβαση αυτή βελτιώθηκαν αισθητά οι συνθήκες καλλιέργειας σιτηρών και άλλων γεωργικών προϊόντων από επιχειρηματίες αυτού του τομέα και από μεμονωμένες οικογένειες του δήμου.
Όλα αυτά προσχεδιάστηκαν από τη διοίκηση του Δήμου στις αρχές του έτους 2017 και οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα με εντατικό ρυθμό και με πλήρη διαφάνεια. Το τμήμα Άρδευσης , Αποστράγγισης και Προστασίας Ακτών του Δήμου εκδίδει έκθεση για τις μέχρι στιγμής ενέργειές του όσων αφορά την υλοποίηση του σχεδίου και τα έξοδα της επένδυσης τα οποία έχουν ως εξής:

Ο όγκος εκσκαφών στο σύστημα αποστράγγισης στο δήμο Φοινικαίων είναι:
1- Το σύστημα αποστράγγισης στη Λιβαδειά……………………………………………… 2224 m3
2-Το σύστημα αποστράγγισης στο Μπραϊλάτι……………………………………………… 9021 m3
3- Το σύστημα αποστράγγισης στο Βαγγαλιάτι……………………………………………..11354 m3
4- Το σύστημα αποστράγγισης στην Κουλουρίτσα………………………………………….. 2887 m3
5- Το σύστημα αποστράγγισης στην Ποταμιά……………………………………………… 4137 m3
6- Το σύστημα αποστράγγισης στην Κρανιά………………………………………………. 9228 m3
7- Το σύστημα αποστράγγισης στο Αλύκο……………………………………………….. 13742 m3
8- Το σύστημα αποστράγγισης στο Φοινίκη ……………………………………………… 20732 m3
9- Το σύστημα αποστράγγισης στη Γράβα………………………………………………… 3675 m3
10- Το σύστημα αποστράγγισης στη Ναβαρίτσα……………………………………………. 3000 m3

Σύνολο………………………………………………………………………………………. 80 000 m3

Οι εργασίες στο αρδευτικό σύστημα στο δήμο Φοινικαίων είναι οι ακόλουθες:
1- Μερική(επιμέρους) αποκατάσταση των αρδευτικών καναλιών KK-2 και KK-2-1 Αλύκο
– Η προβλεπόμενη αξία 14 588 667 λεκ
2- Μερική αποκατάσταση στα αρδευτικά κανάλια, Θωμά Φιλιππαίου, Κανάλι KK-3 ( το σημείο εισόδου στο αλιευτικό κανάλι) Κανάλι M-1 , Κανάλι K-K-1 Αλύκο.
– Η προβλεπόμενη αξία 6 000 000 λεκ.
3- Το κάτω κανάλι του Μεσοποτάμου καθαρισμοί 500 m3
4- Το κανάλι KK-1 Αλύκο καθαρισμοί με εκσκαφέα 9540 m3
5- Το αριστερό κανάλι δεξαμενής του Παντελέημονα 1500 m3
6- Το αρδευτικό κανάλι Vija e Vilajetit 3000 m3
– Οι εργασίες στο αρδευτικό σύστημα στο δήμο Φοινικαίων είναι:

1- Μερική αποκατάσταση στα αρδευτικά κανάλια KK-2 και KK-2-1 Aλύκο βελτιώνει την αρδευτική ικανότητα σε 270 ha
– Η προβλεπόμενη αξία είναι 14 588 667 λεκ υλοποιημένη 20%

2- Μερική αποκατάσταση στα αρδευτικά κανάλια «Θωμά Φιλιππαίου», Κανάλι KK-3 ( το σημείο εισόδου στο αλιευτικό κανάλι) Κανάλι M-1 , Κανάλι K-K-1 Αλύκο βελτιώνει την αρδευτική ικανότητα σε 400 ha. – Η προβλεπόμενη αξία 6 000 000 λεκ υλοποιημένη 10%

3- Το κάτω κανάλι του Μεσοποτάμου καθαρισμοί 500 m3 ολοκληρωτικά υλοποιημένο βελτιώνει την αρδευτική ικανότητα σε 100 ha.

4- Το κανάλι KK-1 Αλύκο καθαρισμοί με εκσκαφέα 9540 m3 ολοκληρωτικά υλοποιημένο βελτιώνει την αρδευτική ικανότητα σε 400 ha.

5- Το αριστερό κανάλι δεξαμενής του Παντελεήμονα 1500 m3 ολοκληρωτικά υλοποιημένο βελτιώνει την αρδευτική ικανότητα σε 50 ha.

6- Το αρδευτικό κανάλι Vija e Vilajetit 3000 m3 ολοκληρωτικά υλοποιημένο βελτιώνει ολοκληρωτικά την αρδευτική ικανότητα σε 100 ha.

Ο όγκος εκσκαφών στο σύστημα αποστράγγισης που έχουν υλοποιηθεί στο δήμο Φοινικαίων είναι:

1- Το σύστημα αποστράγγισης στη Γράβα…. 8 677 m3, βελτίωσης αποστράγγισης σε 50 ha
2- Το σύστημα αποστράγγισης στο Αλύκο… 16 880 m3, βελτίωσης αποστράγγισης σε 250 ha
8- Το σύστημα αποστράγγισης. Βούρκος-Τσούκα.. 16 925 m3, βελτίωσης αποστράγγισης σε 150 ha

Σύνολο…………… 42 382 m3, βελτίωσης αποστράγγισης σε 450 ha
ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΡΑΝΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το πρώην στρατόπεδο πυροβολικού στο χωριό Κρανιά σύμφωνα με το άρθρο 100 του συντάγματος των άρθρων 13 και 15 του νόμου αρ. 8743 ημερομηνία 22.2.2001, “ Για την ακίνητη περιουσία του κράτους”, τροποποίηση και των άρθρων 3,5,7 και 8 του νόμου με αρ. 8744, ημερομηνία 22.2.2001 “ Για την μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του κράτους στην τοπική αυτοδιοίκηση”, τροποποιημένο, με πρόταση του Υπουργού Αμύνης, Υπουργικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

Την μεταβίβαση του ακινήτου με αρ. 646 από το υπουργείο Άμυνας στο δήμο Φοινικαίων με την ονομασία “ Πρώην Στρατόπεδο Πυροβολικού”, τοποθεσία Κρανιά, σύμφωνα με το τοπογραφικό που επισυνάπτεται στην απόφαση αυτή. Το ακίνητο που παραχωρείται στο δήμο έχει έκταση 20007 m2 οικοδομήσιμη επιφάνεια 2370.35 m2.
O δήμος Φοινικαίων έχει σχεδιάσει παράλληλα με την ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων και την επέκταση τους για να στεγαστούν η Πυροσβεστική υπηρεσία και όλα τα συνεργεία του δήμου (όπως: καθαριότητας, φωτισμού, παροχής νερού άρδευσης και ύδρευσης και διαφόρων υποδομών του δήμου).
Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα ακολουθήσει ολοκληρωμένο σχέδιο για το οποίο θα ζητηθεί χρηματοδότηση.
Πρόκειται για ένα ακόμη επίτευγμα του δήμου Φοινικαίων ώστε να υπάρξει σημείο αναφοράς για την ταχεία και ποιοτική λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου.
Σας επισυνάπτουμε την αίτηση του δήμου προς το Υπουργείο Άμυνας μετά την οποία ακολούθησε έγκριση και απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Στρατόπεδο κρανιά αίτηση δήμου

Vendim στρατοπεδο Κρανια

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Στη συνεχή ενημέρωση μας, σας γνωστοποιούμε ότι ο δήμος μας προέβη σε νέες λήψεις αποφάσεων, επενδυτικές προτάσεις τις οποίες κατέθεσε στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα Τίρανα.
Συγκεκριμένα υπέβαλε τις ακόλουθες ολοκληρωμένες προτάσεις οι οποίες αναμένονται να εγκριθούν.

1) Προς το Υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης.
Έργο Αποκατάστασης, Άξονας Πλάκα-Κουλουρίτσα. Ένας άξονας ο οποίος συνδέει δύο δημοτικές ενότητες Λιβαδειάς και Δίβρης με τον άξονα Πλάκα-Τσούκα-Άγιοι Σαράντα συντομεύοντας σημαντικά τις αποστάσεις. Επίσης θα συμβάλλει στη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής πρωτίστως των δύο χωριών Πλάκα και Κουλουρίτσα.
Η αξία αυτού του έργου ανέρχεται στο ποσό των 135.491.196 λεκ ≈ 980.000 €

2) Προς το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού.
Στο πρόγραμμα των κρατικών επιχορηγήσεων έχει συμπεριληφθεί η κατασκευή του καινούργιου σχολικού συγκροτήματος Φοινίκης, για το οποίο ο Δήμος έχει καταρτίσει σύγχρονο σχέδιο και έχει καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης.
Η αξία του ανέρχεται στο ποσό των 81.910.286 λεκ ≈ 610.000 €

3) Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Δάσωση/Αναδάσωση. Στα δασικά εδάφη του χωριού Μάλτσανη τα οποία έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπινη παρέμβαση φυτεύοντας κυρίως άγρια πεύκα τη τελευταία δεκαετία 1980-1990 σε μια έκταση εγγεγραμμένη στο κτηματολόγιο του κράτους η οποία καλύπτει 105,7 ha(εκτάρια). H εντελώς καμένη επιφάνεια η οποία θα αναδασωθεί είναι 10.0 ha (εκτάρια). Οι αναδασώσεις προστατεύουν το έδαφος και το περιβάλλον από τις δυσμενείς επιδράσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και βελτιώνουν αισθητά το τοπίο. Η αξία αυτού του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.178.006 λεκ ≈ 61.000 €