Σε έντονα φορτισμένο συγκινησιακό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η απονομή της τιμητικής πλακέτας στον ελληνοδιδάσκαλο κ. Γιώργο Ζαφειράτη

Σε έντονα φορτισμένο συγκινησιακό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η απονομή της τιμητικής πλακέτας στον ελληνοδιδάσκαλο κ. Γιώργο Ζαφειράτη, από τον δήμαρχο Φοινικαίων, κ.Χρήστο Κίτσο. Μετά από την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να τον ανακηρύξει επίτιμο δημότη “Για τις εξαιρετικές επαγγελματικές και εκπαιδευτικές του ικανότητες ως εκπαιδευτικός, καθώς και για τη δυναμική συμβολή του στην ίδρυση και τον εμπλουτισμό του μουσείου εκπαίδευσης που στεγάζεται στους κόλπους της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας”.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në një klimë shumë të ngarkuar emocionale, është dorëzuar titulli i nderit mësuesit të nderuar Z. Jorgo Zafirati, nga kryetari i bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço. Pas vendimit unanim të këshillit bashkiak, për shpalljen e tij qytetar nderi “Për aftësitë e shkëlqyera profesionale dhe arsimore si pedagog, si dhe për kontributin e tij dinamik në ngritjen dhe pasurimin e muzeut etnografik gjatë gjithë këtyre viteve të tranzicionit në zonën e Minoritetit grek”.

PËR MIRATIMIN E FILLIMIT TË PROÇEDURAVE PËR SHPRONËSIM TË ISH MAPOS SË VJETËR FINIQ, PËR INTERES PUBLIK, PËR NDËRTIMIN E NJË SHESHI REKREATIV NË QENDËR TË FSHATIT FINIQ

Në mbështetje të nenit 8, pika 2, nenit 9, pika I, nënpika I.I, shkronja (b), nënpika 1.2 shkronja “c” nenit 23, pika 6, nenit 54, shkronja “e” të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjit 7895, “Kodi Civil i Republikës së Shqiperisë”, të ndryshuar, ligjit nr. 8743, date 22.2.200 I “Për pronat e paluajtshme të shtetit”,të ndryshuar, ligjit nr. Nr.8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”, të ndryshuar, ligjit nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, me propozimin e Kryetarit të Bashkisë, Këshilli Bashkiak,në mbledhjen e tij të datës 02/06/2022:

VENDOSI:

  1. Miratimin  në parim të fillimit të proçedurave për shpronësim të ish mapos së vjetër Finiq, për interes publik, për ndërtimin e një sheshi rekreativ në qendër të fshatit Finiq.
  • Ngarkimin e Drejtorisë Juridike,Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit si dhe Drejtoria e Shërbimeve, pranë Bashkisë Finiq, për vazhdimin e procedurave ligjore për zbatimin e këtij Vendimi.
  • Ky Vendim hyn në fuqi pas Miratimit nga Prefekti i Qarkut Vlorë.

Παρουσίαση του προγράμματος “Copernicus”.

Στην παρουσίαση του προγράμματος “Copernicus” και των δυνατοτήτων του στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, παρευρέθηκε σήμερα 10 Μαΐου 2022, το Πυροσβεστικό Σώμα του δήμου Φοινικαίων, στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα. Η Εκδήλωση “Capacity building and Earth observation in the Balkans Region: the showcase of the GEO-CRADLE Initiative”, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του @observatoryathens και της Ακαδημίας Επιστημών της Αλβανίας, στο πλαίσιο της #EuropeWeek με την υποστήριξη της @greece_in_albania.Προς ενημέρωση θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις :➡️Στις 11 Μαΐου 2022, στο πολιτιστικό Κέντρο “Κατίνα Παππά”, στην Λιβαδειά, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.➡️Στις 12 Μαΐου 2022, στο παράρτημα του πανεπιστημίου Τιράνων στους Αγίους Σαράντα, σεμινάριο για τη βιώσιμη γεωργία.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Prezantimi i programit “Copernicus” dhe aftësive të tij në përballjen me fatkeqësitë natyrore, u ndoq sot, 10 maj 2022, nga Sektori e Zjarrfikësve të Bashkisë Finiq, në Universitetin e Gjirokastrës, nën kujdesin e Ambasadës Greke në Tiranë. Evenimenti “Ngritja e kapaciteteve dhe vëzhgimi i tokës në rajonin e Ballkanit: pjesë e Iniciativës GEO-CRADLE”, është rezultat i një bashkëpunimi midis @observatoryathens dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, në kuadër të #Europe Week me mbështetjen e @greece_in_albania.Për informacion do të bëhen prezantime:➡️Më 11 Maj 2022, në qendrën kulturore “Katina Pappa”, në Livadhja, nga Observatori Kombëtar i Athinës.➡️Më 12 Maj 2022, në degën e Universitetit të Tiranës në Sarandë, seminar mbi bujqësinë e qëndrueshme.

Στον δήμο Φοινικαίων βρέθηκε ο Αντιπρόεδρος και κινητήριος δύναμη του Συλλόγου γερμανο-ελληνικής Φιλίας «Filia Velbert»

Στον δήμο Φοινικαίων βρέθηκε ο Αντιπρόεδρος και κινητήριος δύναμη του Συλλόγου γερμανο-ελληνικής Φιλίας «Filia Velbert», κος Λάζαρος Παπαϊωάννου, συνοδευόμενος από τον Βουλευτή Θεσπρωτίας ΝΔ, κο Βασίλειο Γιόγιακα, όπου και ιδίοις όμμασι κατέγραψε τις ανάγκες που υπάρχουν τόσο στο Πυροσβεστικό Σώμα, όσο και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μετά την παρέμβαση της διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας. Ο δήμαρχος Φοινικαίων, κος Χρήστος Κίτσος, από πλευράς του ευχαρίστησε εγκάρδια τον κο Παπαϊωάννου, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο πρόσωπό του προέδρου του συλλόγου, Δρ. Gerriet Oberlein, για την συνεχή και ανιδιοτελή στήριξη της «Filia Velbert», προς τον Δήμο μας, ως απόδειξη μιας αληθινής πλέον φιλίας.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në bashkinë e Finiqit ndodhej para disa ditësh nënkryetari i Shoqatës së Miqësisë Gjermano-Greke “Filia Velbert”, z. Lazaros Papaioanou i shoqëruar nga deputeti i Tsesprotisë z. Basilis Jojakas,ku u njohën me nevojat që ka shërbimi zjarrfikës për bazë materiale si dhe situatën e grupeve të ndryshme sociale dhe familjeve në nevojë. Kryetari i Bashkisë së Finiqit z. Kristo Kiço nga ana e tij falenderoi z. Papaioannou duke përmendur në mënyrë të veçantë kryetarin e shoqatës Dr. Gerriet Oberlein, për mbështetjen e vazhdueshme të shoqatës së “Filia Velbert”,ndaj Bashkisë sonë, si dëshmi e një miqësie të vërtetë.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η Α΄ΦΑΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΙΝΙΚΗ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η Α΄ΦΑΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΙΝΙΚΗ

Ο δήμος Φοινικαίων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι σήμερα, Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου, ξεκίνησε επισήμως η Α’ Φάση νομιμοποίησης των κατοικιών στην κοινότητα Φοινίκη. Με δικαιούχους αρχικά τα άτομα που έχουν υποβάλει ήδη αίτηση νομιμοποίησης και σε δεύτερη φάση τις οικίες όπου οι δικαιούχοι βρίσκονται στο εξωτερικό . Μετά από έναν μαραθώνιο προσπαθειών του δήμαρχου Φοινικαίων κου Χρήστου Κίτσου, η σχετική απόφαση αποτελεί πλέον μια δικαίωση που απέδωσε καρπούς, των οποίων θα δρέψουμε ως τοπική κοινωνία στο άμεσο μέλλον.

Παρακαλούμε πάραυτα, τους κάτωθεν κατοίκους να βρίσκονται εντός της οικίας τους για να διευκολύνουν με την παρουσία τους, τους αρμόδιους φορείς.

Στοιχεία Επικοινωνίας Viber/WhatsApp

Τηλ: 0682047726

Email: [email protected]

FILLON PROCESI I LEGALIZIMIT TE BANESAVE NE FSHATIN FINIQ

Bashkia e Finiqit ka kënaqësinë të njoftojë se sot, e hënë, datë 20 dhjetor, fillon zyrtarisht Faza e Parë e legalizimit të banesave në fshatin e Finiqit. Përfitues janë fillimisht personat që kanë paraqitur tashmë kërkesë për legalizim dhe në fazën e dytë banesat ku përfituesit ndodhen jashtë vendit. Pas një maratone përpjekjesh disa vjeçare , vendimi përkatës është tashmë një arritje e rëndësishme që i hap rrugë kalvarit të gjatë të procesit të rregjistrimit të pronave dhe banesave në këtë fshat. Ndërkohë për vitin në vijim bashkia do vijojë me procesin e azhornimit të tokave buqësore.

Kërkojmë nga banorët e mëposhtëm që të jenë pranë banesave të tyre për të lehtësuar procesin ndaj organeve kompetente.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο δήμος Φοινικαίων, σας ενημερώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της Α΄Φάσης Χαρτογράφησης στην κοινότητα Αλύκο και την τελική έγκριση της Διεύθυνσης Υποθηκοφυλακείου, διενεργείται δημόσια διαβούλευση από τους αρμοδίους του έργου. Ο κάθε πολίτης μπορεί να προσέλθει στα ειδικά γραφεία, στο κέντρο της κοινότητας Αλύκο για να ενημερωθεί για την ορθότητα των περιουσιακών του στοιχείων. Να σημειώσουμε ότι οι ενημερωτικές λίστες θα είναι αναρτημένες δημόσια από τις 20.12.2021-04.02.2022. https://drive.google.com/…/1d3tNtUskwq2qMoAEa3s…/view…

Ώρες εξυπηρέτησης:🔹️Δευτέρα έως Παρασκευή: από 10:00-13:00 και 14:30-17:00🔹️Σάββατο, Κυριακή: από 10:00 έως 16:00

NJOFTIM I RËNDËSISHËM

Bashkia Finiq, ju bën me dije se pas përfundimit të Fazës së parë të azhornimit në komunitetin Aliko dhe miratimit përfundimtar nga Zyra e Kadastrës, do të bëhet afishimi 45-ditor për një konsultim publik nga hartuesit e projektit. Çdo qytetar mund të paraqitet në zyrat e përkatëse në qendrën Administrative Aliko për t’u informuar për korrektësinë e pasurive të tij. Listat e informacionit do të afishohen publikisht nga data 20.12.2021-04.02.2022.Orari i shërbimit:• Nga e hëna në të premte: nga ora 10:00-13:00 dhe 14:30-17:00• Të shtunën, të dielën: nga ora 10:00 deri në 16:00

Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν rapid test στην κοινότητα Καλύβια

Δωρεάν δειγματοληπτικό έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου «rapid test» πραγματοποίησε η κινητή μονάδα- ασθενοφόρο του κέντρου υγείας Λιβαδειάς χθες, Τρίτη 26 Οκτωβρίου, στην κοινότητα Καλύβια ,του δημοτικού διαμερίσματος Λιβαδειάς ,υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα.
Συνολικά διενεργήθηκαν 22 δείγματα ,από τα οποία εντοπίστηκαν 2 περιστατικά της νόσου COVID-19,όπου τέθηκαν σε καραντίνα και ελήφθησαν άμεσα μέτρα ιχνηλάτησης των επαφών ,των θετικών κρουσμάτων από τα ειδικά κλιμάκια.
Ο δήμαρχος Φοινικαίων ,κος Χρήστος Κίτσος , μετά την έξαρση των κρουσμάτων κορωνοϊού κάνει έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας που αρνούνται ή διστάζουν να εμβολιαστούν , να ξεπεράσουν τις φοβίες και τις προκαταλήψεις τους και να προσέλθουν άμεσα στα εμβολιαστικά κέντρα. «Η ανθρωπότητα ολισθαίνει στον πόνο των θυμάτων της , η επιστήμη ,μας έχει εφοδιάσει με το υπέρτατο αγαθό ,το εμβόλιο ,μην γυρνάτε την πλάτη στη ζωή» τόνισε χαρακτηριστικά .
248640171_3026072940998867_6614649187875210491_n

Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις του “Hotel Epirus ” στους Αγίους Σαράντα , ο δήμος Φοινικαίων διοργάνωσε την δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου MileStone III.

Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις του “Hotel Epirus ” στους Αγίους Σαράντα , ο δήμος Φοινικαίων διοργάνωσε την δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου MileStone III.
Οι εταίροι συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν την πρόοδο του έργου, τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν και τα βήματα που πρέπει να γίνονται συνεχώς για την επιτυχή υλοποίηση του. Τέτοιου είδους συναντήσεις εξυπηρετούν τους εταίρους για να εξοικειωθούν πιο συγκεκριμένα με τα προβλήματα που προκύπτουν απο διαφόρους παράγοντες και σχετίζονται με την διαχείριση των δραστηριοτήτων, τις οικονομικές εκθέσεις, τις προθεσμίες τήρησης εκ των προτέρων και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του δήμου Φοινικαίων κος Βαγγέλης Τζαφέρης , εκπρόσωπος της Μονάδας Ένταξης και Συντονισμού Ευρωπαϊκών Έργων του Δήμου, εκπρόσωποι του δήμου Δωδώνης και Πρέβεζας καθώς και εκπρόσωποι της AULEDA, ενός φορέα που βοηθά τον δήμο Φοινικαίων στην υλοποίηση του έργου.
Το έργο MileStone III υλοποιείται σε συνεργασία με τον δήμο Δωδώνης, τον δήμο Πρέβεζας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτιστικών Μνημείων Αυλώνας, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA CBC “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020”.

249204989_3025214557751372_4057753044446910461_n

249263892_3025214684418026_7430049590173874699_n

248350528_3025214757751352_7844373446426064324_n

248373801_3025214811084680_5475117176744449117_n

248401835_3025214904418004_6817835614745439966_n