Ο δήμος Φοινικαίων εκτός των σημαντικών έργων που έχει ήδη υλοποιήσει αναλαμβάνει και άλλες πρωτοβουλίες για μικρότερα έργα όσον αφορά το κόστος με μεγάλη σημασία όμως για την αλλαγή της αισθητικής εικόνας της επικράτειας του δήμου, σε κομβικά σημεία του. Αναφερόμαστε στην κατασκευή του πέτρινης ήδη γνωστής υπάρχουσας βρύσης της Αρδάσοβας. Οι εργασίες ξεκίνησαν προσφάτως. Τα μηχανήματα έχουν ισοπεδώσει το έδαφος και προέβησαν και στην επέκταση αυτού, ούτως ώστε να δημιουργηθεί και παρκινγκ και διαμόρφωση του χώρου με πράσινο, κλπ. για τους περαστικούς. Είναι έτοιμο το σχέδιο από τον αρχιτέκτονα του δήμου το οποίο θα υλοποιηθεί τον ερχόμενο μήνα, τον Σεπτέμβριο.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).