Σας ενημερώνουμε ότι  ξεκίνησαν οι εργασίες για την υλοποίηση του υδραγωγείου Ναβαρίτσα-Μεμόραχη-Ντερμίσι, το οποίο θα τροφοδοτήσει τα χωριά Ρουμαντζά, Μεμόραχη, Ντερμίσι (με μελλοντική επέκταση στη Γέρμα) με τρεχούμενο και πόσιμο νερό από την πηγή της Ναβαρίτσας. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από κρατικά κονδύλια και θα ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες από τώρα. Το δίκτυο θα είναι με σύγχρονες προδιαγραφές και σε κάθε σπίτι θα τοποθετηθεί ρολόι. Για το έργο θα επενδυθούν συνολικά 620 εκατομμύρια λεκ  ≈ 460.000 ευρώ.

Εργασίες κοντά στο χωριό Ρουμαντζά
Εργασίες κοντά στο χωριό Μεμόραχη
Εργασίες κοντά στο χωριό Μεμόραχη
Εργασίες κοντά στο χωριό Μεμόραχη

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).