Ο Δήμος μας προέβη σε καίρια έργα  υποδομών τα οποία είχε ανάγκη εδώ και πολλά χρόνια η περιοχή.  Μέχρι  τώρα  οι δρόμοι στα μέρη μας ήταν κακοτράχηλοι και δύσβατοι καθιστώντας προβληματική και δυσχερή τη μετακίνηση. Επιτατική ήταν η ανάγκη για την επισκευή και ασφαλτόστρωση (μπετόστρωση) των δρόμων ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμοι.

Όπως είναι φανερό και  από τις ακόλουθες εικόνες, η ρίψη τσιμέντου για το στρώσιμο των δρόμων είναι γεγονός. Πλέον σταθερό μέλημα μας είναι και θα συνεχίσει να είναι η διευκόλυνση της μετακίνησης ώστε να είναι εφικτή  η πρόσβαση σε όλα τα χωριά μας.

 

Βαγγαλιάτι επισκευή Δρόμου

Συνολικά 30 κυβικά μέτρα μπετό

Καλύβια επισκευή Δρόμου

Συνολικά 35 κυβικά μέτρα μπετό

Πλάκα επισκευή Δρόμου

Συνολικά 50 κυβικά μέτρα μπετό

Σοπίκι επισκευή Δρόμου

Συνολικά 49.5 κυβικά μέτρα μπετό

Λαζάτι επισκευή Δρόμου

Συνολικά 51 κυβικά μέτρα μπετό

Γέρμα επισκευή Δρόμου

Συνολικά 44.5 κυβικά μέτρα μπετό

Κομμάτι επισκευή Δρόμου

Συνολικά 30 κυβικά μέτρα μπετό

Καισαράτι επισκευή Δρόμου

Συνολικά 30 κυβικά μέτρα μπετό

 

 

 

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).