Ο Δήμος βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με τα χωριά του τόπου μας και παροτρύνει  τους κατοίκους του να προβούν σε δραστήριες ενέργειες.

Όπως ήδη έχουμε γνωστοποιήσει αποφασίστηκε να επενδυθεί ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του Δήμου σε έργα οδοποιίας (συνολικά 1000 m3 μπετόν). Είναι δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν θα  επιλύσουν οριστικά το πρόβλημα του οδικού δικτύου  αλλά  μερικώς θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων όλων των χωριών.

Γι’ αυτό, στα πλαίσια του περιορισμένου προϋπολογισμού, αποφασίστηκε οι παρεμβάσεις να γίνουν ιδιαίτερα σε σημεία μεγάλου ενδιαφέροντος (π.χ δρόμοι που οδηγούν σε νεκροταφεία), σε σημεία αυξημένης κίνησης και σε σημεία δύσβατα και επικίνδυνα για πρόκληση ατυχημάτων. Αυτό δε σημαίνει ότι οι ενέργειες μας θα σταματήσουν αλλά το αντίθετο, ακατάπαυστα θα εξακολουθούμε να εργαζόμαστε προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Όπως προαναφέραμε δεν είναι εφικτή η κάλυψη ολόκληρου του οδικού δικτύου των χωριών ως εκ τούτου για  πληρέστερη λύση (καθώς αυτό αφορά την αναβάθμιση ποιότητας ζωής όλων μας) ο δήμος σας προτρέπει να συμμετέχετε ενεργά και εσείς οι ίδιοι, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Όσοι κάτοικοι του εκάστοτε χωριού επιθυμείτε, μπορείτε να  συμβάλετε στην  επέκταση της προσπάθειά μας αυτής,  η οποία  είναι εξολοκλήρου  για δικό σας όφελος.

Η πρωτοβουλία για την συμβολή επιπλέον αγοράς  μπετού των συλλόγων των χωριών ή και μεμονομένα κάποιων συνοικιών(μαχαλάδων) είναι ευπρόσδεκτη. Η κίνηση σας αυτή θα ενισχύεται από το Δήμο διαρκώς όχι μόνο  με την παροχή των μηχανημάτων για έργα οδοποιίας και με  το συνεργείο του αλλά προσθέτοντας κυβικά μέτρα μπετό. Μια ακόμη ένδειξη στήριξης για την κινητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των  ίδιων των κατοίκων για την διαμόρφωση γενικότερα της εικόνας του τόπου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η πρωτοβουλία που έλαβαν οι κάτοικοι δύο  συνοικιών (μαχαλάδων) της Δίβρης: Μακρυκώστα (Kenudi) και  Vulnetar (Eθελοντών), οι οποίοι προέβησαν στη αγορά των υλικών μπετόστρωσης.  Το επιτελείο του δήμου του τμήματος υποδομής οδικού δικτύου ήταν εκεί ενισχύοντας και πραγματοποιώντας αυτή τους την επιθυμία. Η συνεισφορά του Δημαρχείου δεν μπορεί να παραλειφθεί και έτσι λοιπόν αξίζει να αναφερθεί ότι  πρόσθεσε  επιπλέον κυβικά μπετό.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).