Ζήσος Νάσιος

Πρόεδρος Δ. Συμβουλίου

Βαλεντίνα Τσάκουλη

Αντιπρόεδρος Δ. Συμβουλίου

Γρηγόρης Ζαφείρης

Γραμματέας Δ. Συμβουλίου

Εντμόντ Λιώλης

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Αρετή Νάσιου

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Κλοντιάν Μήτσια

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Αλέξης Πάντος

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Λάμπης Παντέχης

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Βαλεντίνα Μηλιώρη

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Περικλής Νάτσης

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Χρήστος Γιωργάκης

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Θεοφάνης Καλυβιώτης

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Μαρίνα Καϊση

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Λευτέρης Καϊσης

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Αντελίνα Χαρίση

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Σταύρος Τσέκος

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Μαρία Παππά

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Έλλη Κώτση

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Ερλίντα Νάνο

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Αινίας Σιένα

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Πέτρος Μποζιώρης

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Χρήστος Νάσιος

Μέλος Δ. Συμβουλίου